Általános  Azonosítók  Anyaggazd.   ECoTABL   Késztermék  Főkönyv  Humán   Kontrolling  Értékesítés  Pénzügy   Szerződések 
Tárgyi eszköz  Termelés  Túrás értékesítés  Utókalkulációs rendszer

Általános leírás

Az ECoNET® 85o integrált gazdasági információs rendszer automatikus összeköttetést biztosít a különböző utókalkulációs, termelés támogatási, raktárgazdálkodási, pénzügyi, számviteli, humán erőforrás gazdálkodási és kontrolling rendszerek között.

A fentiekben említett rendszerek esetenként önálló modulokból állnak. Ezek kapcsolat rendszerét, illetve a kapcsolat típusát mutatja a következő adatkapcsolati mátrix.

Működési elve, logikája a vezetők információs igényeinek megfelelően áll össze. Arra épül, hogy a bizonylatok egyszer kerüljenek kézbe, és minden elsődleges információ rögzítése a megérkezés vagy a kiállítás időpontjában történjen meg. Az elemzésekhez, értékelésekhez szükséges másodlagos információk (azonosítók) egy későbbi fázisban is rögzíthetők a bizonylatokhoz.

Az azonosítók egy speciális köre biztosítja, hogy a közepes vagy nagyobb vállalatok, vállalkozások, holdingok működését jellemző adatok, értékek rendelkezésre álljanak, és a szükséges elemzéseket el lehessen végezni. Segítségükkel biztosítható, hogy szükség esetén akár egy holding számára is naprakész konszolidált gazdasági információk álljanak rendelkezésre úgy, hogy az önálló jogi személyiségű társaságok elkülönült gazdasági adminisztrációt vezessenek. Természetesen az ECoNET® 85o segítségével konszolidált mérleget is lehet készíteni az egyes számviteli nyilvántartások alapján. Az információs rendszer működésének "lelke" a gondosan kialakított azonosítók rendszere.

Az ECoNET® 85o rendszerei közötti információs kapcsolatokat a következő információs mátrix szimbolizálja.

A bizonylatok információtartalmának rögzítése a pénzügyi, a humán erőforrás gazdálkodási, raktárgazdálkodási és a számviteli rendszerekben történik meg. Innen kerülnek át a kontrolling rendszerekbe.

A kontrolling rendszerek jelentik tehát az integrált rendszer csúcsát. Ebben a rendszerben lehet a legtöbb értékelést elvégezni, de egyes elemzési lehetőségek a számviteli (pl.:mérleg) és a pénzügyi (pl.:cash-flow) rendszerben is megtalálhatók. Az egyes rendszerek belső felépítését külön ábrákon szemléltetjük. Ekkor kerül kifejtésre az azonosítók részletes működési elve is, vagyis az, hogy segítségükkel milyen információk nyerhetők a vállalat, vállalkozás operatív és stratégiai irányítása szempontjából.

Természetesen az integrált információs rendszer megköveteli az "multiuser"-es használat lehetőségét is minden programtól. Ezért minden rendszert egyidőben több munkaállomáson lehet adatbevitelre és lekérdezésekre használni, a rendszerek közötti adatkapcsolatok automatikusak.

Vissza az LBS ECoNET Rt főlapra