A vállalat hatékony működésének elengedhetetlen eszköze a jól szervezett, többszintű munkamegosztást támogató, az üzleti folyamatokra épülő integrált vállalatirányítási információs rendszer.  A fenti elvárásoknak megfelelő információs rendszernek több funkciót kell egyidejűleg ellátnia. Az általunk alkalmazott megközelítés az alábbi tényezőket emeli ki:

“Automata”

A fenti metafora alatt a standardizálható műveletek elvégzésének automatizált támogatását értjük. E feladatok megvalósítása jellemzően nagy tömegű adat tárolását, visszahívását, és az adatok között műveletek végrehajtását igényli; különös tekintettel olyan minőségi jellemzőkre, mint a gyorsaság, a pontosság, az alacsony költségszint stb.

A döntéstámogatás eszköze

A rendszer által biztosítjuk a preventív döntéshozatalhoz szükséges információkat. A vezetési döntési folyamatot az alábbi logikai modell szerint informatikai támogatással segítjük:

listajel

állapotfelmérés

listajel

alternatívák kidolgozása

listajel

optimális alternatíva kiválasztása

listajel

megvalósítás értékelése (visszacsatolás).

Stratégiai fegyver

A hatékony információs rendszer kiszolgálja a vállalat stratégiáját. Olyan megoldást szállítunk, melynek segítségével cége tartós versenyelőnyre tehet szert versenytársaihoz képest. Legyen szó akár az Internet adta lehetőségek kihasználásáról (pl. elektronikus kereskedelem), akár logisztikai-termelési támogatásról.

Az üzleti folyamatok katalizátora

A hatékonyan megkomponált üzleti folyamatokat az informatikai rendszernek is követnie kell. Workflow támogatás keretében lehetőséget adunk a szervezetek felmért, megtervezett üzleti vagy ügyviteli folyamatai szabályainak rögzítésére és a folyamatok követésére, valamint elektronikus dokumentumkezelés megvalósítására a rendszereinken.

Szervezeti tudás

Integrált rendszerrel biztosítjuk, hogy a cég minden munkatársa hozzáférhessen azokhoz és csak azokhoz az adatokhoz, melyekre munkája során szüksége van. Ezáltal képessé téve őket a felelősségteljes és hatékony munkavégzésre.

Üzletági szolgáltatásaink:

Vállalati információs rendszerek fejlesztésében és implementálásában szerzett többéves gyakorlati tapasztalatunk képessé tesz hosszú távon sikeres együttműködés folytatására partnereinkkel. E cél elérése érdekében üzletágunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

listajel

Informatikai átvilágítás és stratégia kialakítása: A vállalati informatikai eszközök (hardver, alapszoftver, irodatechnikai szoftverek, vállalati információs rendszer) és ezek integrációs szempontjainak felmérése, valamint az üzleti stratégiát támogató informatikai célrendszer, eszközök kidolgozása.

listajel

Vállalati átvilágítás: A bevezetendő információs rendszer hatékony alkalmazásának előkészítéseként az üzleti folyamatok feltérképezése, az elérni kívánt célrendszer összeállítása, illetve a célok megvalósításához alkalmazási javaslat készítése.

listajel

Business Process Reengineering (BPR): Az üzleti folyamatok radikális újraszervezése, a folyamatokban meglevő töredezettség felszámolása a rendszer hatékony működtetésének megalapozása érdekében.

listajel

Szervezetfejlesztés: A rendszer közgazdasági modelljének felállításakor szükséges a felelősségi körök egyértelmű meghatározása, mely megkívánhatja a szervezeti struktúra átalakítását (hatáskör- és munkamegosztás, koordináció, konfiguráció).

listajel

Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése

listajel

Vállalati funkcionális modellek kialakítása:

listajel

Controlling tanácsadás (gazdálkodási modellek összeállítása, Tervezhető – Mérhető – Befolyásolható raszterek kialakítása)

listajel

Közgazdasági modellalkotás: A vállalat funkcionális területein gazdálkodási modellek kialakítása, a döntési mechanizmus feltérképezése után tanácsot adunk a menedzsment számára a megfelelő funkcionális modell alkalmazására. E tevékenységünk többek között az alábbi részterületek támogatását jelenti.

listajel

Pénzgazdálkodási, finanszírozási modellek kialakítása (likviditástervezési szimulációk)

listajel

Kialakított ISO rendszerek informatikai támogatása (termelésirányítás és –követés rendszerének kialakítása)

listajel

Számviteli tanácsadás (pl. előleg kezelés, IAS mérleg, konszolidáció stb.)

listajel

Logisztikai rendszerek támogatása (beszerzési tervezési modellek, ABC analízis, JIT, MRP, stb.)

listajel

Kontrolling eszköztár kialakítása (tervezés-beszámolás-visszacsatolás dimenzióinak kialakítása, prevenció, vállalati mutatószámrendszer összeállítása, stb.)

listajel

Betanítás és oktatás: Biztosítjuk a rendszer hatékony használatához szükséges ismeretek átadását a bevezetés folyamán, valamint folyamatosan lehetőséget nyújtunk tanfolyamainkon való részvételre.

listajel

Alkalmazás felügyelet: A rendszer bevezetése folyamán helyszíni támogatást biztosítunk a felhasználók számára.

listajel

Adaptáció: A rendszer hatékony működtetése érdekében amennyiben a rugalmas paraméterezések segítségével sem tudjuk támogatni a vállalati folyamatokat, egyedi fejlesztés keretében fazonra igazítjuk a bevezetendő szoftvert.

listajel

Rendszer utógondozás: Telefonos hot-line, valamint helyszíni alkalmazás-felügyelet keretében a rendszer bevezetése után is figyelemmel kísérjük a felmerülő problémákat. Lehetőséget nyújtunk rendszerfrissítések elérésére.

 

Vissza az LBS ECoNET Rt főlapra